LIBRID

Sirkülasyon

      

Entegre UHF RFID özelliği sayesinde, kuralları yönetici tarafından tanımlanan ödünç/iade işlemlerinde çoklu ve hızlı operasyon imkanı sağlayan LIBRID Sirkülasyon modülü, personel ve üye bilgilerinin kayıtlı olduğu kurum bünyesindeki diğer bilgi sistemleri (personel bilgi sistemi, öğrenci bilgi sistemi vb.) ile entegrasyonu kolaylaştıran hazır veri servisleri sunmaktadır. Bu servislerin yanı sıra, bütünleşik SIP2 sunucu servisi aracılığıyla bu protokolü destekleyen tüm selfcheckout/in istasyonları ile de entegredir.

 

Özellikler ;

» Ödünç Alma/Verme
» Rezerve
» Yenileme
» Ayırtma / Geri Çağırma
» Ceza Yönetiimi
» Kullanıcı Yönetimi
» Self-checkout/checkin
» ILL(Kütüphaneler Arası İşbirliği)
» Rapor ve İstatistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coming soon

Next Version!