LIBRID

Sistem Yönetimi ve Araçlar

      

 

 

LIBRID Sistem Yönetim Araçları Sayesinde;

» Materyal türlerine göre marc şablonları oluşturma, eklenen şablonlardan tag ekleme - çıkarma, tag ve alt alanlarının tekrarlanma zorunluluğu beklenir.

» Otorite  şablonları oluşturulabilmektedir.

» Kullanıcılar için ödünç/iade, rezerve politikasına ilişkin kurallar belirlenebilmektedir.

» Z39.50 kaynaklarını ekleme-çıkarma, aktif-pasiflik durumunu düzenleyebilmektedir.

» Kütüphaneye ait şube ve lokasyon tanımlamaları  yapılabilmektedir.

» Farklı kullanıcı türleri oluşturabilme ve farklı kullanıcılar için farklı yetkilendirmeler yapılabilmektedir.

» Opac’tan gelen etiket ve yorumlar, görülebilmekte ve müdahaleye izin vermektedir.

» Sipariş durumları düzenlenebilmektedir.

» Materyal durumu tanımlanabilir ve düzenlenebilir.

» Bütçe oluşturulabilir ve izlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coming soon

Next Version!