Arşiv Yönetimi

 

 

Kurumsal hafızanın temelini oluşturan etkin bir arşiv yönetimi için gerek dijital gerekse fiziksek arşivin doğru yönetilmesi önemli bir süreçtir. RFID teknolojisi sayesinde hızlı doküman yönetiminden güvenilir sonuçlar elde etmeye, fiziksel arşivi kimliklendirmeden, hızlı lokasyon tespitine, ihtiyaç duyulan dokümana kolay erişilmesine, arşiv bilgilerinin çevrimiçi olarak elde edilmesine ve geriye dönük raporlar alınabilmesine kadar bütün süreçleri sağlayıp süreç işlevselliğini pratik kılan bütünleşik yapıda çözümler sunmaktadır.


Ankaref kaliteli donanım ve yazılımları ile sayım ve takip, evrak arama ve bulma, izleme işlemlerinin hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilmesini sağlayan, ileri teknolojinin sağladığı tüm avantajları iş süreçlerinde kullanan, insan hatalarını minimize eden, gerçek zamanlı takip ve izleme ile arşiv yönetim standartlarını üst seviyeye taşıyan, İhtiyaca göre şekillenebilen, etkin bir arşiv yönetimi sunmaktadır.

 

 


      DOCUREF

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.