İnceleme ve Belgeleme

Ankaref İnceleme ve Belgeleme işlemleri ile geçmişten geleceğe aktarılan ve aktarılacak olan nadir eser ve yazma eserlerimizin restorasyon ve konservasyon durumlarını net bir şekilde tespit etmemiz sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan inceleme ve belgeleme sonuçları doğrultusunda önce eserin “çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi” gibi durumları belirlenmektedir. Bu tespitlere göre esere müdahale önceliği belirlenerek eser koruma altına alınmaktadır.

Etkin Bir İnceleme ve Belgeleme Bileşenleri,

  • Uluslararası konservasyon ve restorasyon etik ilkeleri
  • Uzman personel
  • Detaylı inceleme;
  • Eserin yapım tekniği ve bozulmalarını saptama
  • Eseri oluşturan malzemelerin özelliklerini belirleme
  • Konservasyon

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.