Kataloglama

Ankaref LIBRID Kütüphane Yönetim Platformu ile veri oluşturma iş yükünü ortadan kaldırma küresel bağlamda kullanılan otomasyon servislerinden bibliyografik veriyi doğru alma gibi işlemleri kaynağında bir bozukluk yok ise hiç bir düzenleme yapmadan katalog dağarcığına ekler. Kullanıcı bu verileri kolaylıkla revize ederek katalog veri tabanına dâhil edebilmektedir.

Etkin Bir Kataloglama Bileşenleri,

  • Bibliyografik kayıt birleştirme,
  • Materyal bilgileri düzenleme,
  • Dijital kaynak yönetimi,
  • Etiket raporu alma ve tekli etiket basma,
  • Uluslararası kurallar ve standartlara uygun
  • Uzman personel
  • Dewey, LC sınıflama numarası ve konu başlıkları
  • Materyalin türüne uygun MARC formatı
  • Otorite kayıtları oluşturma ve ilişkilendirme
  • İlgili teknik işlemler (Sırt etiketi, demirbaş etiketi, barkod vb)

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.