LIBREF Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi

 

Nedir ?

  Geçmişin kültürel mirasına ve yarınları oluşturacak bilgi birikimine ev sahipliği yapan kütüphanelerin ihtiyaçları da zamana bağlı olarak değişmektedir. Ankaref tarafından geliştirilen LIBREF, kütüphanelerin ihtiyaçlarını teknolojik ilerlemenin sağladığı imkanlarla çözmeye yönelik, RFID entegre, bir koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemidir.

   

  LIBREF Koleksiyon Yönetim ve Güvenlik Sistemi, materyallerin koleksiyona kayıt edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin sağlanmasından rafta bulunamayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el terminali yardımıyla koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç/iade işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik altyapıyı kütüphanelerin hizmetine sunmaktadır.

   

  LIBREF Koleksiyon Yönetim ve Güvenlik Sistemi, kütüphanelerin iş süreçlerini kolaylaştıran ve kütüphanelere uçtan uca çözüm sunan altı farklı modülden oluşmaktadır.

   

   


LIBREF Envanter Modülü sayesinde kütüphanelerde bulunan materyallerin sayımı el terminalleri ile raflar arasında dolaşarak  çok kısa sürede gerçekleştirilebilir. Envanter modülü kütüphanelerin hizmet dışı kalmasına gerek kalmadan sayım işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasına olanak verir.

LIBREF Envanter Modülü ile;

 • Kütüphanede bulunan materyallerin el terminali ile  hızlı sayımı,
 • Sayılan materyal listesinin kablosuz/kablolu ağ üzerinden merkezi uygulama sistemine iletilmesi,
 • Sirkülasyon ve güvenlik kapısında okunan materyallerin sayıma dahil edilmesi ve bu sayede kütüphanenin sayım için kapatılmadan hizmet vermeye devam etmesi,
 • Sayım sonuçlarının değişik kriterlere göre listelenebilmesi ve raporların üretilmesi, 
 • Merkezi uygulamada lokasyon ve koleksiyon bazlı sayım oluşturarak, aynı anda birden fazla el terminali ile sayım yapılarak sayımların daha hızlı tamamlanması sağlanır.

 

LIBREF Materyal Bulma Modülü, kütüphane içerisinde doğru yerde bulunamayan bir veya birden fazla materyalin el terminali ile aranması ve nerede olduğunun saptanmasını sağlar.

LIBREF Materyal Bulma Modülü ile;

 • Merkezi uygulamadan materyal adı, yer numarası veya demirbaş numarası gibi kriterler girilerek oluşturulan materyal listesinin el terminaline kablosuz/kablolu ağ üzerinden gönderilmesi ile aranacak materyaller listesinin oluşturulması, 
 • Aynı anda bir veya birden fazla materyalin el terminali ile raflar arasında dolaşarak verilen sesli ve görsel uyarılar yardımı ile bulunması,
 • Aranan materyalin 2 cm yakınında en yüksek sinyal seviyesinin %99,9 oranla tespit edilmesi,
 • Bulunan materyal listesinin merkezi uygulamaya kablosuz/kablolu ağ üzerinden gönderilerek arama işlemi ile ilgili rapor oluşturulması sağlanır.

 

LIBREF Sirkülasyon Modülü, kütüphanelerde ödünç/iade işlemlerinin kısa zamanda ve birden çok materyal için gerçekleştirilmesini sağlar.

LIBREF Sirkülasyon Modülü ile;

 • Aynı anda birden fazla materyalin okuma noktasına konulması ile kütüphane otomasyon uygulaması üzerinden ödünç/iade işlemlerinin yapılması,
 • Kullanıcıların barkod okutma veya doldur-boşalt işlemlerine gerek duymadan operasyonu hızlı yönetmesi,
 • Sirkülasyonda sıra oluşmasının önlenmesi,
 • Manuel veya otomatik işlem seçeneği ile ödünç/iade işlemlerinin yönetilmesi,
 • Sistemi destekleyen kurumlarda, RFID kullanıcı kimlik kartlarının otomatik okunması ve kütüphane otomasyon sistemine iletilmesi ile işlem süresinin kısaltılması,
 • Online ve offline işlem yeteneği ile operasyonun kesintisiz devam etmesi sağlanır.

  Ayrıca sirkülasyon modülü aşağıdaki işlemler için de kullanılabilir:

  • Kataloglanmış materyallerin etiketinin kayıt edilmesi
  • Süreli yayınların ciltlenmesinden sonra uygun etiketin otomatik olarak tespit edilmesi ve diğer etiketlerin etkisiz hale getirilmesi
  • Materyal etiket bilgisinin güncellenmesi

 

LIBREF Güvenlik Modülü, kütüphanelerde bulunan materyallerin kütüphane dışına çıkışlarında izin durumuna göre kontrolünü sağlar, izinsiz çıkışları önler, materyal giriş çıkışlarının kontrol altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.

LIBREF Güvenlik Modülü ile;

 • RFID etiketi dışında bir etiket kullanmadan kontrollerin yapılması,
 • Güvenlik kapısından geçen materyal kimlik bilgisinin güvenlik ekranında görülmesi ve kayıt edilmesi,
 • Güvenlik ekranında izinli ve izinsiz çıkış yapan materyal bilgilerinin gösterilmesi,
 • Tarih ve saat bazında güvenlik kapısı geçişlerinin raporlanması sağlanır.

 

LIBREF Kullanıcı İstatistik Modülü, kütüphane kullanıcılarının kütüphane kullanım zamanlarının tarih ve saat bazında raporlanmasını sağlar. Kütüphane girişlerine kurulan turnikeler sayesinde kütüphane veya kurum kimlik kartları ile giriş yapan kullanıcıların bilgileri kayıt altına alınabilir. Kioskta bulunan uygulama üzerinden kimlik ve giriş bilgilerini kayıt eden dış kullanıcılar için de bilet üretilerek aynı turnikelerden kütüphaneye girişleri kayıt altına alınır. Alınan bu kayıtlar ile kütüphane kullanımına yönelik detaylı istatistikler elde edilebilir.

LIBREF Kullanıcı İstatistik Modülü ile;

 • Güvenlik kapısından çıkış yapan kullanıcı sayısının herhangi bir sayaç okumaya gerek kalmadan merkezi uygulamaya iletilerek kayıt altına alınması,
 • Turnike geçiş sisteminin kullanıldığı kütüphanelerde, kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda kullanıcı tipi, kurumu ve benzeri bilgiler ile kütüphane kullanım istatistiklerinin detaylandırılması sağlanır.

 

LIBREF Raf Yönetim Modülü, raflarda bulunan materyallerin yer numaralarına göre doğru veya yanlış yerde bulunduğu bilgisinin kullanıcıya raf önünde verilmesini sağlar.

LIBREF Raf Yönetim Modülü ile;

 • El terminali ile rafta yanlış yerde bulunan materyalin tespit edilmesi,
 • El terminali ekranında yanlış materyal ile ilgili bilgilerin kullanıcıya gösterilmesi,
 • Belirli bir mesafeden ve belirli bir hızda raf okuma yapılması,
 • Raf okuması sonucu ortaya çıkan materyal bilgilerinin raporlarının oluşturulması mümkündür.

 

Envanterlerinde bulunan yazma eserlerin erişim güvenliğinin sağlanması kütüphaneler için büyük önem taşır. Zarar gördüğünde yerine konulamayacak bu nadide eserlerin güvenli bir şekilde korunması ve okuyucu ile buluşturulması önem arz eder.

Yazma eserler için geliştirilen çözüm ile, yazma eserlerin erişim güvenliğinin sağlanması, daha az kaynakla, sayım ve takip işlerinin yapılabilmesi ve yazma eser koleksiyon yönetiminin tek platformdan idare edilmesi sağlanır. Yazma eserler için üretilen özel RFID etiketler eserler ile doğrudan hiçbir bağlantısı olmadan Japon kağıdı şeritler arasına yapıştırılır ve böylece eserlere zarar verilmeden kimliklendirme işlemi gerçekleştiilir. Bu uygulama sayesinde ve eserlerin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına katkıda bulunulur.

Uygulama Teknikleri

 • Eserin cildinde, açık olan kısımlar manuel olarak yerleştirilip, cildin onarımı yapılır.
 • Sayfaların arasına yerleştirilip, sayfanın rengi ile aynı tonda boyanan uygun kalınlıktaki Japon kağıdı ile yapıştırılır.
 • Sayfaların üzerindeki mevcut onarımların içine yerleştirilir,
 • Yazma eserlere özel RFID etiketler, el yazmaları konusunda uzman konservatörler tarafından yerleştirilir.
 • Projede, uluslararası konservasyon etikleri çerçevesinde uygulama yapılır.
 • Kaplaması “asitsiz” kağıt olan bir RFID etiket kullanılır.
 • RFID etiketler, geriye dönüşü olan (metil selüloz+nişasta) yapıştırıcı ve dayanıklı malzemeler kullanılarak yerleştirilir.
 • İhtiyaç duyulduğunda, RFID etiketler, esere herhangi bir zarar vermeden çıkarılabilir.

 

Sistem Bileşenleri

Kitap Etiketi

Yazma Eser Etiketi

CD/DVD Etiketi

Güvenlik Kapısı

Ödünç/İade Kiti

El Terminali

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.