Web Of Lib – Knowledge Discovery Service

Web Of Lib – Knowledge Discovery Service

 

 

Bilgi ve belgenin kayıt edildiği ortamın değişim ve gelişim hızına paralel olarak kütüphanelerin sahip olduğu bilgi kaynakları da hızla değişmekte, farklı biçimlerde, kütüphanelerdeki yerlerini almaktadır. Bilgi ve belgenin her geçen gün katlanarak artan bir hızla elektronik ortama geçtiği günümüzde, kullanıcıların elektronik kaynaklardan verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için web keşif araçları kullanılmaktadır. Web keşif araçları, kütüphanelerin mevcut fiziki ve elektronik koleksiyonlarını ve kütüphanelerin abone olduğu elektronik kaynakları (veri tabanlarını) indekslenmiş meta datalar üzerinden tarayabilen akademik içerik tarama motorlarıdır.

 

 

 

 

Günümüzde kütüphaneler, ziyaretçilerinin kullanımı için kaynak çeşitliliği sağlamaktadır. Bu kaynaklar; basılı koleksiyonlar, elektronik veri tabanları, e-kitaplar, arşiv koleksiyonları, e-dergiler vb. gibi çeşitlilik göstermektedir. Farklı veri tabanlarında ve webde dağınık biçimde bulunan bu kaynakların taranması için birbirinden farklı ara yüze sahip, birden çok yazılım kullanılmaktadır.

 

 

 

 

Önemli bir bilgi kaynağı olan üniversite kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak verilen öğretimi, yapılan araştırmaları, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Bu kurumlar satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinin yanı sıra, elektronik veri tabanlarının erişimine olanak tanıyan abonelik, kaynak paylaşımı ve diğer işbirliği politikaları çerçevesinde basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını temin etmektedir. Bu kaynakları; kitaplar, e-kitap veri tabanları, dergiler, e-dergi veri tabanları, tezler, e-tez veri tabanları, e-istatistik veri tabanları, üniversite yayınları, üniversite personeli yayınları, nadir eserler, broşürler, referans kaynakları, e-referans kaynakları, rezerve ve e-rezerve kaynakları, görsel işitsel kaynaklar, özel koleksiyonlar vb. şeklinde sıralayabiliriz.

 

 

 

 

Web Of Lib, kütüphanelerin hem basılı hem de elektronik bilgi kaynaklarına tek noktadan erişim kabiliyetini arttırmaktır. İndekslenmiş içerik ve meta data üzerinden çalışan Web Of Lib ile kullanıcıların tek bir ara yüz kullanarak, önceden indekslenmiş tüm kaynaklardan ve mevcut katalog kayıtlarından, veri tabanı aboneliklerinden ve web de açık kaynak arşivlerinden elektronik kaynak taraması yapmaları mümkün kılınmaktadır. Mevcut çözümlerden, kullanılabilirlik, kaynak tarama boyutu,  indeksleme derinliği, ilgililik, ilişkilendirme, meta data formatı, dil tespiti, içerik bazlı tarama gibi konularda üstün özelliklere sahiptir.  Kütüphane konusunda ontolojik bir yapı oluşturulmakta, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak dil tespiti yapılabilmekte ve oluşturulan yeni meta data modeli ile farklı kaynaklardan elde edilen meta datalar tek bir format haline getirilip indekslenmektedir.

 

 

 

Web of Lib Neden Farklıdır?

Web of Lib'i mevcut çözümlerden ayıran özellikler:

  • Anlamsal çıkarım için oluşturulacak kütüphane ontoloji yapısı oluşturulabilir.
  • İhtiyaca yönelik özel ayarlar geliştirilbilir.
  • Yayıncı ve veri tabanı bağımsız altyapıya sahiptir.
  • Daha geniş ve kapsamlı indeksleme yapılabilir.
  • Sadece Web of Lib kullanarak farklı bilgi kaynaklarını taramak mümkündür.
  • Yapılan aramalarla ilgili detaylı istatistiki veriye erişilebilir.
  • Anahtar kelime bazlı yerine içerik bazlı aramaya olanak verir.
  • Doğal dil tespiti yapabilir.

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.