Koleksiyon Yönetimi

 

 

Farklı format ve türdeki materyallere ev sahipliği yapan ve devamlı olarak koleksiyon sayısı değişen kütüphanelerde, materyallerin kontrolü, raf düzelenlerinin sağlanması, ödünç verme/iade işlemlerinin yapılması ve demirbaş listelerinin tutulması ve yönetilmesi her geçen gün zorlaşan iş süreçleridir. Devamlı artan ve değişen bu yenilikler karşısında, kalite yönetim standartları göz önünde bulundurularak kullanıcılarına daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet vermelerini sağlayan birbirinden bağımsız ya da bütünleşik yapıda kullanılabilecek çözümler saplamaktadır.


Ankaref tarafından geliştirilen LIBREF Koleksiyon Yönetim ve Güvenlik Sistemi ile materyallerin koleksiyona kayıt edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin sağlanmasından rafta bulunamayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el terminali yardımı ile koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç verme/iade işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik altyapı kütüphanelerin hizmetine sunmaktadır.

 

 


      LIBREF       LIBRID       WEB OF LIB       PORTAL

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.