İklimlendirme Sistemleri

 

Kütüphanelerin iklimlendirilmesinde koleksiyonun doğru nem ve sıcaklık seviyelerinde saklanabilmesi ve kullanıcıların konforuna uygun yaşam alanlarının oluşturulabilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle iklimlendirmenin bilinen basit çözümlerle değil merkezi yönetime sahip ve gerçek zamanlı otomatik kontrol edilebilen sistemler ile yapılması hem koleksiyonların uzun süre saklanabilmesine imkân sağlayacaktır. Koleksiyonda bulunan materyallerin uzun süre saklanabilmeleri için bir diğer önemli husus ise ani sıcaklık ve nem değişimlerinden korunmalarının sağlanmasıdır.

 

 

 

Kütüphanelerde koleksiyonların saklandığı ortamların çalışma ortamlarının ve okuma alanlarının bu kriterlere göre iklimlendirilmesi için tek merkezden yönetilebilen sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sıcaklık ve nem değerlerinin anlık olarak ölçülmesi sonucundan iklimlendirme sistemleri ölçülen değerlere uygun olarak devreye girerek belirlenen nem ve sıcaklık değerlerinin değişmeden sabit tutulmasını sağlayacaktır. Yeni nesil iklimlendirme sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanabilecek ve kütüphaneler hem koleksiyon için hem de çalışan ve kullanıcılar için yaşanabilir alanlar konumuna gelecektir. Birleşik raf sistemlerine yapılacak özel vantilasyon kanalları ve mikro klima sistemleri ile iç ortamın da, dış ortam iklimlendirmesinden faydalanması sağlanacak, böylece optimum enerji ile dış ve iç ortamlar arası minimum iklimlendirme farklı yaratılacaktır. İklimlendirme sistemlerinin planlanmasında kütüphanenin dış mekan yalıtımından ısıtma sistemlerine kadar bir çok detay incelenerek projesinin hazırlanması ve projeye uygun sistem bileşenlerinin kurularak devreye alınması gerekmektedir. İklimlendirme sisteminin tüm bileşenleri Kütüphane Yönetim Platformu üzerinden takip edilerek yönetilebilecektir.

 

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.