Yangın Önleme Sistemleri

 

Kütüphanelerin yangından korunması hem çalışanlar açısından hem kullanıcılar açısından hem de yerine yeniden konulması mümkün olmayan materyaller açısından önem arz etmektedir. Günümüze kadar kullanılan birçok yöntem ya materyallere zarar vermekte ya da kütüphaneleri yaşanabilir alanlar olmaktan çıkartmaktadır.

 

 

 

 

Kütüphaneleri koruma altına alırken kullanıcıların ve çalışanların zarar görmeden kütüphanede bulunmalarını sağlamak yangın önleme sisteminin temel prensibi olmalıdır. Ankaref tarafından önerilende oksidasyon (de-oxidation)- oksijen giderme yöntemi ile sürekli olarak ortamdaki oksijen yangının oluşmaması için gereken minimum değerinin altında tutulur. Normal Atmosferde %21 oranında bulunan Oksijen ’in %5’inin %5 azot ile değiştirilmesi sonucunda kütüphanedeki hava hem insanların rahatlıkla nefes alıp vermelerine imkan sağlayacak hem de ortamda yangın oluşmasını önleyecektir.

 

 

 

Sistem koruma modu %15-16 oranında Oksijen içerirken acil durumlarda baskılama modu %10 -12 seviyelerinde olacaktır ki insanların %12-18 arası oksijen seviyelerinde solunum fonksiyonlarını yerine getirebilmesi sistemin yaşam alanlarında kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır. Sistem eğer uygun ise mevcut iklimlendirme cihazlarına veya yeni kurulacak iklimlendirme cihazlarına entegre bir şekilde kurulabilir. Sistemin ana bileşenleri kompresör, azot üretici ünitesi, azot aktarma sistemi ve merkezi kontrol ünitesidir. Kütüphanelerin kapasitelerine göre farklı gaz tabanlı çözümlerde sunulmaktadır. Ayrıca tüm sistem bileşenleri kütüphane yönetim platformu üzerinden izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir.

 

 

 

 

 

© 2020 KAMREF, Tüm Hakları Saklıdır.